تبلیغات
دیار بالا گریوه - طوایف بالا گریوه

دیار بالا گریوه

سرزمین مردان وشیر زنان ازاده

 

طوایف بالا گریوه

 

نوشته شده توسط:سیاوش هزاردستان

متاسفانه در مورد طوایف و تیره های بالاگریوه نوشته های کمی بر روی سایت ها و وبلاگ ها دیده میشود و حتی همین اندک نوشته ها بدلیل کاستی اطلاعات نویسندگان محترم و نبود منبع کافی همراه با مشکلات فراوانیست و اشتباهات بسیاری در ساختار طوایف و تیره ها دیده میشود

.بالاگریوه را میتوان به سه ایل بزرگ تقسیم کرد .ایل درکوند ایل جودکی و ایل پاپی ما در این نوشته بر ان هستیم که بیشتر در مورد ایل درکوند و جودکی مطالبی را قلمی کرده و در مورد ایل پاپی به دلیل گستردگی مناطق پاپی نشین و همچنین تیره های بسیار ان در مجالی دیگر به ان خواهیم پرداخت (علاقه مندان میتوانند کتاب شناخت ایل پاپی اقای مراد حسین پاپی را مطالعه کنند)خوشبختانه به تازگی اقای مراد حسین پاپی کتاب ارزشمندی تحت عنوان تبار هخامنش دیار بالا گریوه منتشر کرده اند که جای تقدیر و تشکر بسیار دارد.

به طور قطع دیرک ون بزرگترین ایل بالاگریوه میباشد که در منطقه ای شامل خرم اباد از شمال اندیمشک از جنوب دره شهر و حوالی ان از غرب و مرز ایل پاپی از شرق زندگی میکنند. دیرک ون حدود 20 طایفه و تیره دارد که برخی بومی منطقه تعداد اندکی از تیره ها نیز مهاجر به این دیار بوده اند.

طایفه ی قلاون . میرزا ون. یاقه ون . زینی ون .ترکارونی .نجف ون .تافی. گلالی ون. ساتیار ون. کی رف ون..کرکینی.میر سیمره .میر عالی خو. میر اواس.بهار ون. کردلی ون و رشنو مهم ترین طایف های دیرک ون هستند ولی همین طوایف نیز تیره هایی چه از خود یا بعنوان مهاجر در خود جای داده اند که برخی از این تیره ها را میتوان حتی در مقام یک طایفه دانست از نقطه نظر جمعیت و تاثیر گذاری در پیشینه ی دیرک ون.این تیره ها شامل گوران.هیکی.ماکنالی.رهدار ون.کاویانی.گاو سوار.سیردی.چوتاشی.گوشه ای.کهزاد ون.میر چناری.میر دورقی.شیخ داوید خادم. بابا جمال کل .هاک برنی .هلدی.کو گونی .شروی .شلو ون.طالو ون.شوراوی. هستند.

اما دیگر تیره های دیرک ون بن زردی.شیخ حاجی باریک او.شیخ پیر مار. چاره ای. شیخ دورق. بابا شاه احمد. بابا رباط . بابا طالب علی. بیر اوک.میر حسین علی.میر احمد. میرشفیع. میرتقی. میر رحیم. میر نفی. میر محمد کاظم. مسیم. محمد. میر شرقی. چونی. فردی ون. کلاوه ای. تجار. دره تنگی. بختیاری. قاضی. قجر . کناری ون. هستند که در مورد پیشینه و تاریخ برخی از این طوایف و تیره ها در نوشته های بعدی مطالبی خواهیم نوشت.

همچنین گروه هایی از ایل بیران ون باجول ون وطولابی نیز در این ایل ساکن هستند.

در مورد ایل جودکی که نزدیکی بسیار به ایل دیرک ون دارد در اینده ی نزدیک مطالبی خواهیم اورد.

منابع:دیار بالا گریوه تبار هخامنش(مراد حسین پاپی) جلد2نمایش نظرات 1 تا 30