تبلیغات
دیار بالا گریوه - الفبای لری

دیار بالا گریوه

سرزمین مردان وشیر زنان ازاده

 

الفبای لری

 

نوشته شده توسط:سیاوش هزاردستان

به نام خداوند رود افرین برای شنیدن سرود افرین

 

زبان یعنی هویت یعنی شناسنامه.

زبان همچون ریسمان محکمی فرهنگ گذشتگان  هر قوم و قبیله ای را با امانت داری کامل به ایندگان پیوند میزند و مانع از گمراهی فرهنگی ایشان خواهد شد. فرهنگ و زبان هر دیار ارزش های بی بدیلی هستند که با هیچ  امکانات پیشرفته امروزی قابل جایگزینی نیستندو خوشبختانه قابل مبایعه هم نیستند.

 این میراث ارزشمند را پیشینیان ما سالیان سال در سینه های خود محفوظ نگاه داشتند تا امروز ان را به عنوان فرهنگ لری به ما لر تباران این دوره برسانند و اگر ما امروز به این در گرانبها  که از ایشان به ارث برده ایم مسامحه کنیم و از استحاله شدن ذره ذره ان در اذهان خود اغماض کنیم نه تنها امانت دار خوبی نبوده ایم بلکه به خود و مهم تر از ان نسبت به ایندگان و فرزندان  الوار خیانت کار محسوب خواهیم شد.

رسالت حفظ و انتقال این مهم بر عهده ما لرستانیهای امروز است . متاسفانه بسیاری از نوباوگان لرستانی با زبان لری و لکی و بختیاری و ... بیگانه هستند و عدم اموزش زبان مادری به پاسداران اینده ی فرهنگ لرستان خیانتی در حق انان محسوب میشود  زبان نیرویی است که قلب های الوار را فراتر از هر محدوده ی جغرافیایی به هم نزدیک میکند. زبان در پایداری فرهنگ نقش غیر قابل انکاری را دارد  که فراموشی ان موجب نابود شدن بسیاری از رسوم  لرها که در ارتباط تنگاتنگی با زبان هستند خواهد شد.

بیشمار از اداب و رسوم  رایج لری در ارتباط مستقیم با زبان هستند و فراموشی زبان و به دنبال ان اداب و رسوم  چیزی جز بی هویتی فرهنگی برای اینده لرستان در پی نخواهد داشت و میراث گرانبها یی که پدران ما با سختیهای بسیار برای ما زنده نگاه داشتند با قصوری که متاسفانه بیشتر متوجه روشنفکران و اصحاب قلم است در افقی نزدیک به راحتی در دل تاریخ مدفون خواهد شد.

برای بیرون امدن از این تنگنای اجتماعی و فرهنگی و همچنین هویت بخشیدن به ایندگان الوار کوچکترین کاری که میتوانیم انجام دهیم مکتوب کردن  زبان لری  با الفبای واحد لری است (الفبای مورد تایید اساتید لرستان ) تا مشکلاتی که امروزه نویسندگان لرستان با ان مواجهه هستند  که همانا نبود یک الفبای  مشخص که مورد قبول تمامی اصحاب قلم باشد را از پیش پای این عزیزان برداریم.

ابداع الفبای لری باعث رشد و پویایی ادبیات لرستان و ثبت و ضبط هزاران نغمه ی نهفته در سینه ی مادران  و پدران لر که امروز خطر فراموشی انها را تهدید میکند خواهد شد  و این خود گام بسیار محکمی در رشد و اعتلای فرهنگ لرستان میباشد و تلاش اساتید دانشجویان و دانش اموختگانی که دستی در کار دارند را می طلبد.