تبلیغات
دیار بالا گریوه - سرزمین مادری

دیار بالا گریوه

سرزمین مردان وشیر زنان ازاده

 

سرزمین مادری

 

نوشته شده توسط:سیاوش هزاردستان

سلام به تمام کسانی که قلبشان به عشق سرزمین اجدادیشان میتپد سال نو بر همه شما باگریوهای ها مبارک از تمام کسانی که از دیار بالا گریوه هستند  دعوت میکنم تا در شناساندن بالا گریوه  به بنده کمک بکنند پا تو د مین تیه